• Menu
  • Menu

FAQ’s

Wat levert een samenwerking met Juvigo op?

Juvigo is het grootste en sterkste platform voor zomerkampen, jongerenreizen en taalvakanties. Sinds  2018 zijn wij actief in Nederland en België. Als u bij ons adverteert, genereert dit niet alleen extra boekingen, maar ook een grotere online zichtbaarheid van uw vakantiekampen in Nederland of België. Omdat Juvigo internationaal ingesteld is, heeft u zelfs de mogelijkheid om extra  boekingen en zichtbaarheid te genereren in landen zoals Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië waar de animo voor kampen heel hoog ligt. 

Bovendien hechten we veel waarde aan de feedback van klanten. Wij zullen deze altijd met u delen. Zo heeft u steeds de mogelijkheid om uw binnenlandse kampen en buitenlandse reizen nog beter aan de wensen van klanten voor uw vakanties aan te laten sluiten.

Waarvoor dient het vaste bedrag voor een advertentie?

Het prijsmodel van Juvigo is eenvoudig, eerlijk en transparant: voor een online advertentie op Juvigo betaalt u bij het afsluiten van het contract eenmalig een vast forfaitair bedrag van €30 per vakantieprogramma/advertentie. Het vaste advertentietarief is berekend op basis van de tijd en moeite die nodig is om uw advertenties te publiceren, onderhouden en te vertalen. Wees gerust; wij doen dit werk voor u. Bovendien houdt u zelf de controle over uw eigen advertenties. 

Wat krijg ik van Juvigo voor het vaste forfaitaire bedrag? 

Voor het vaste forfaitaire bedrag per advertentie nemen wij het werk voor u uit de handen. Wij halen alle informatie en media voor de advertentie van uw website, en verwerken deze in onze Juvigo huisstijl. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de advertentie altijd goed vindbaar op onze website verschijnt, via de Juvigo-zoekfunctie zowel als Google Search. Mocht er een verandering bij een van uw  vakanties plaatsvinden, bijvoorbeeld in prijs of reisdatum, dan volstaat een kort berichtje per telefoon of e-mail. 

Moet ik dit forfaitaire bedrag ieder jaar opnieuw betalen?

Nee, dit hoeft niet. Het vaste forfaitaire bedrag voor uw vakanties betaalt u slechts éénmalig, bij het afsluiten van het contract.

Ik heb het partnercontract ondertekend. Wat moet ik nu nog doen?

Het ondertekende contract stuurt u naar ons terug. Daarna beginnen we met maken van uw advertentie. Uit onze ervaring blijkt dat vakanties met goede foto’s (ongeveer 20 per kamp) beter presteren. Indien u niet genoeg foto’s op uw website beschikbaar heeft, dan kunt u altijd nieuwe foto’s met ons delen via email of een cloud service.

Voordat uw uiteindelijke advertenties gepubliceerd worden, zult u een release e-mail ontvangen. U kunt alle advertenties inzien, en controleren of ze voldoen aan uw wensen. Na de laatste checks en verwerking van uw feedback, zullen wij al uw vakantie-advertenties op Juvigo activeren. Boekingen kunnen dan officieel ontvangen worden!

Hoe kan Juvigo een hoogwaardige service bij boekingen garanderen?

Wij beseffen dat wij als reisbemiddelaar uw vakanties niet zo goed kunnen kennen als uzelf. Als er vanuit de klant een vraag is die wij niet kunnen beantwoorden, dan zullen wij contact met u opnemen. Op deze manier leren wij uw vakanties ook beter kennen. Alle extra informatie over uw vakanties, die wij gaandeweg/na publicatie van de advertenties nog leren kennen, slaan wij op in ons systeem (én eventueel in de advertenties). Bovenal willen wij uw vakanties aanbieden op de door u gewenste wijze. Wij zien er op na, dat uw normen, waarden en specifieke kenmerken van de vakanties aan de klant worden meegegeven. Klanten met speciale verzoeken sturen we direct naar u door. Dit gebeurt echter uiterst zelden, omdat wij er altijd voor willen zorgen dat u zo min mogelijk werk heeft aan advertenties en boekingen op onze website. 

Een van mijn reizen is volgeboekt. Wat moet ik doen?

Met het oog op de klanttevredenheid vragen wij u om ons kort te informeren wanneer een reisdatum volgeboekt is. We maken dit dan direct daarna bekend op de Juvigo website. 

De klant heeft geboekt, maar nog niet betaald. Hoeveel bedraagt de provisie?

Met het boeken van een reis sluit de klant met u als touroperator een contract. De klant is verplicht de reissom te betalen. Echter, als er na een schriftelijk verzoek tot betaling vanuit de klant geen betaling wordt gedaan, dan kunt u de klant annuleren zonder annuleringskosten. In dat geval bent u ons geen provisie verschuldigd. Zodra de klant een betalingstermijn laat verstrijken, verzoeken wij u om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zonder deze informatie en een bewijs dat er een schriftelijk verzoek tot betaling aan de klant is verzonden, is het niet mogelijk om achteraf afstand te doen van de provisie.

Een van mijn reizen kan helaas niet doorgaan. Wat gebeurt er? Moet ik alsnog provisie betalen?

Als een van uw reizen niet door kan gaan, is het belangrijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt. Is deze reis nog door niemand via Juvigo geboekt, dan maken wij het aanbod onzichtbaar op de website. Als klanten deze reis via Juvigo hebben geboekt, dan dient u ons te contacteren. Wij zullen vervolgens contact opnemen met de klant voor het kiezen van een alternatief binnen uw vakantie-aanbod. De hoogte van de provisie is gebaseerd op de prijs van de uiteindelijk geboekte reis.

Mocht de klant een omboeking binnen uw vakantie-aanbod weigeren, dan verzoeken wij u om ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen de klant in dit geval een alternatieve vakantie binnen het aanbod van Juvigo aanbieden. 

Indien de klant in dit geval bij u kosteloos annuleert én u ons tijdig meedeelt dat de reis niet zal plaatsvinden, dan zien wij af van de provisie. 

Wat betekent het voorschot op de provisie bij directe incasso?

Kiest u voor een directe incasso, dan betaalt de klant de reissom direct aan u. Voor ons heeft dit als nadeel dat we pas aan het einde van het seizoen onze provisie factureren. Wij hebben echter wel uitgaven gedurende het jaar, bijvoorbeeld voor het adverteren van uw reizen. Daarom nemen wij de vrijheid om in de loop van het jaar een provisie-voorschot te factureren. Indien dit het geval is, zult u hier tijdig van op de hoogte gesteld worden. Uiteraard worden de betaalde voorschotten aan het einde van het seizoen verrekend met de provisierekening. 

Waarom boekt Juvigo de klantengegevens rechtstreeks bij mij in, en kan Juvigo de klantgegevens niet zomaar per e-mail doorsturen?

De meest recente wettelijke bepalingen (AVG) met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn ook voor Juvigo van toepassing. Wij willen vooral een veilige behandeling van klantgegevens waarborgen. Om die reden sturen wij e-mails met klantgegevens niet direct door. Klantgegevens en andere gevoelige informatie sturen wij alleen door met gecodeerde e-mails of via een boeking-interface. Op deze manier trachten wij op een vertrouwelijke manier met gevoelige informatie en klantgegevens om te gaan.